Дигитален кафе абонамент!

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

“Кафе абонамент 5+1“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА                                

1.1. Промоционалната кампания под надслов “Кафе абонамент 5+1“ („Промоцията“/“Кампанията“) се организира и провежда от „ЛУКОЙЛ-България“ ЕООД, гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ №42 („Организатор“). Участниците в Кампанията, посочени в раздел 4, в Промоцията са длъжни да спазват условията на изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални правила“).

1.2. Тази официални правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на интернет страницата на Организатора на следните адрес club.lukoil.bg, както и в обектите от веригата „ЛУКОЙЛ“.

1.3. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на интернет адрес: club.lukoil.bg. 

1.4. Участниците в Кампанията са обвързани с описаните тук Официални правила и се съгласяват да спазват нейните условия и срокове.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

2.1. Кампанията е активна от 1.02.2023 г. до 31.12.2024 г. /включително/. Организаторът има неотменимо право да прекрати по своя преценка Кампанията по всяко време, обявявайки това по подходящ начин на бензиностанциите от веригата ЛУКОЙЛ в страната, както и на интернет адрес club.lukoil.bg, включително и в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на обстоятелства, представляващи „непреодолима сила“ или по други причини. Организаторът също така има неотменимо право да продължи Промоцията при същите или други условия, след изтичане на посочения по-горе период.

РАЗДЕЛ 3. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ АРТИКУЛИ

3.1. Участващи търговски артикули са всички видове кафе напитки (по-долу за краткост „кафе напитки“), предлагани в бензиностанциите от веригата Лукойл, включително: Кафе, Безкофеиново кафе, Капучино, Безкофеиново капучино, Кафе доза, Капучино доза, Разтворимо кафе Nescafe, Безкофкофеиново кафе с консистентно мляко, Кафе с консистентно мляко, Двойно еспресо, Двойно безкофеиново еспресо, Кафе с мляко доза, Двойно кафе (2бр дози), Кафе с мляко, Безкофеиново кафе с мляко, Студено фредо еспресо, Мокачино, Мляко с Nescafe, Nescafe 3 в 1, Черно Фрапе, Бяло Фрапе, Flat White/ лате еспресо, Веган капучино, Веган Бяло Фрапе, Веган Фредо, FLAT WHITE Веган-лате еспресо, Студено фредо капучино, Веган безкофеиново капучино, Капучино със сухо мляко, Нескафе Irish Cream Mocha, Чокофредо, Лате с вкус коледни сладки, Капучино с вкус печен лешник, Лате с тиква, Безкофеиново лате с тиква, Фрапе, Мляко с нес кафе, Капсула безкофеинова Долче Густо, Капсула класик Долче Густо.

В кампанията не участват стоки, предлагани от ЛУКОЙЛ по лоялни програми, колекционерски програми и т.н.

РАЗДЕЛ 4. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1. В кампанията се включват всички клиенти, участващи в програмата “Лукойл Клуб”, които имат електронни карти, регистрирани в мобилното приложение “Лукойл Клуб”.  Не е необходима допълнителна регистрация, но задължително трябва да се предостави/сканира картата при закупуване на кафе напитка.

4.2. При извършени покупки на 5 броя кафе напитки с карта ЛУКОЙЛ клуб  чрез мобилното приложение, Клиентът има право да получи безплатна кафе напитка по свой избор във всеки участващ обект от веригата ЛУКОЙЛ.

4.3. За да получи безплатната напитка, клиентът следва да закупи 5 броя кафе напитки в участващите обекти от веригата бензиностанции ЛУКОЙЛ , след което в неговия профил в мобилното приложение ЛУКОЙЛ клуб се активира персонална оферта. Персоналната оферта в мобилното приложение се маркира на каса при следващата покупка.

4.4. В периода на кампанията клиентите могат да се възползват от предложението неограничен брой пъти при изпълнение на условието.

4.5. Кампанията е валидна в обектите от веригата бензиностанции Лукойл с изключение на следните обекти: Ф567, Ф507, Ф513, Ф536, Ф504, Ф517, Ф557, Ф563, Ф569, Ф539, Ф544, Ф537 и Ф572

*В кампанията не участват фирмени карти с отложено плащане, карти на пенсионни дружества и карти по партньорски програми.

РАЗДЕЛ 5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИ

Организаторът на промоцията е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. (GDPR). Личните данни на Участници в програмата се обработват в съответствие с въпросните нормативни актове и с правилата на Организатора за защита на личните данни, налични на адрес: https://www.lukoil.bg/bg/About/Privacy.

Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на интернет адрес club.lukoil.bg, на бензиностанциите ЛУКОЙЛ и на Горещата линия на ЛУКОЙЛ 0800 20 220 за периода на Промоцията., чрез формата за контакт на уебсайта на компанията или на e-mail: office@lukoil.bg

Участвайки в тази Кампания, участниците декларират, че са запознати с настоящите Официални правила.

Приложение 1

Механизъм на провеждане

3.1. Натрупване на кафе напитки в дигиталната абонаментна карта в мобилното приложение

  • При покупка на кафе напитка, участваща в офертата, клиентът маркира електронната карта Лукойл Клуб по общия ред за маркиране;
  • Системата автоматично натрупва закупените количества от кафе напитките в абонаментна карта „Дигитален кафе абонамент“.

3.2. Получаване на безплатна напитка

След 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г., всеки клиент с Мобилно приложение Лукойл Клуб ще има автоматичен достъп до абонаментната карта „Дигитален кафе абонамент“ в меню „Оферти“ на Мобилното приложение.

  • След натрупване на 5 закупени кафе напитки, клиентът автоматично получава Персонална оферта в Мобилното приложение за безплатна кафе напитка;

  • В случай, че клиентът желае да получи безплатната напитка, той трябва да активира офертата и да каже на касиера каква напитка да му приготви;
  • Клиентът избира бутон ИЗПОЛЗВАЙ, след като е активирал офертата;

След избора на бутон ИЗПОЛЗВАЙ в Мобилното приложение се визуализира QR код, който трябва да бъде изчетен на касата при получаване на избраната кафе напитка, която ще бъде отразена на отделен касов бон.

Този уебсайт използва "бисквитки" за подобряване на услугата.
Политика за бисквитките

Съгласен съм