За картата „ЛУКОЙЛ-Клуб“

Lukoil Card

Уважаеми притежатели на карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“,

с Вашата карта не само получавате специални отстъпки винаги, когато зареждате на бензиностанции ЛУКОЙЛ, но и бонус точки, както и възможност да участвате в редица периодично организирани промоции, томболи и игри.

Вашата клубна карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ е персонална и се издава на физически лица. Придобиването ѝ не е обвързано със задължение за покупка или други условия, освен Вашето желание да станете член на клуб „ЛУКОЙЛ“.

Карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ можете да получите безвъзмездно при поискване от всеки обект на веригата бензиностанции ЛУКОЙЛ. Картата се предоставя в неактивен вид и не е валидна преди нейната регистрация.

Регистрирайте и активирайте своята карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ по един от следните начини:

  • На интернет сайт club.lukoil.bg.

  • Във всяка от бензиностанциите на веригата ЛУКОЙЛ.

  • По телефона на Гореща линия 0 800 20 220.

Всяко лице има право да регистрира само една карта „„ЛУКОЙЛ-Клуб“” на свое име и мобилен телефон.За избягване на съмнение, на един мобилен телефон може да бъде регистрирана само една карта „ЛУКОЙЛ-Клуб” и системата няма да допуска последваща регистрация при съвпадение с номер на мобилен телефон, който е вписан при регистрацията на предходна карта „ЛУКОЙЛ-Клуб”.

В случай на възникване на въпроси и трудности, свързани с регистрацията на карта „„ЛУКОЙЛ-Клуб“” или получаването на SMS c уникалния код за завършване на процеса по регистрация и активиране на картата, участникът трябва да се свърже със служба „Техническа поддръжка“ на телефон: 0 800 20 220. Всички позвънявания на телефона на службата „Техническа поддръжка” са безплатни за участниците в Програмата.

Вашата клубна карта важи за неограничено количество заредено гориво или закупени стоки от магазините на бензиностанции ЛУКОЙЛ.Следете информациите за предстоящи и текущи промоции в обектите ЛУКОЙЛ, както и за допълнителни бонуси и награди, които можете да спечелите с Вашата карта.

ВНИМАНИЕ! 
Молим Ви за точно и коректно попълване на регистрационната анкета.В случай на некоректно попълнени данни притежателят на картата няма да може да получи спечелените награди.

Участникът в Програмата се идентифицира по имената и номера на мобилния телефон, посочени от участника в регистрационната анкета, както и чрез номера на картата „ЛУКОЙЛ-Клуб”, изписан върху нея.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА „ЛУКОЙЛ-Клуб“:

Картата „ЛУКОЙЛ-Клуб“ може да се използва едновременно с банкова карта за безкасово разплащане и при плащане в брой.

Картата „ЛУКОЙЛ-Клуб“ дава на своите притежатели следните предимства:

- Специални условия за покупки на всички видове горива на бензиностанции ЛУКОЙЛ.
- Натрупване на бонус точки по нея при закупуване на горива и изразходването им в мини-маркетите на бензиностанции ЛУКОЙЛ.
- Възможност за участие в промоции на партньори на ЛУКОЙЛ.
- При закупуване на горива и/ или стоки от бензиностанции ЛУКОЙЛ предоставете картата си „ЛУКОЙЛ-Клуб“ на касиера на обекта, преди да платите закупените горива и/ или стоки.
- Карта, използвана на даден обект, не е активна в продължение на 12 часа на същата бензиностанция за покупка на горива, забраната не важи за стоки и услуги в магазина.Ако се налага да заредите в този период, можете да го направите на всяка друга бензиностанция от веригата ЛУКОЙЛ в цялата страна.
- При загубена/ открадната карта клиентът може да заяви блокиране на картата в Картов отдел на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД или на ГОРЕЩАТА ЛИНИЯ на ЛУКОЙЛ на телефон 0800 20 220. За да се пристъпи към блокиране на картата, клиентът трябва да съобщи името и телефонния номер, въведени при регистрацията на картата.
- В случай на регистрация и активация на нова карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“, старата карта се деактивира.Неактивна стара карта не може да бъде възстановена.
- ЛУКОЙЛ има право да откаже да издаде карта, да деактивира карта, да блокира карта или да налага лимити или други ограничения, в случай на откриване на факти или при основателно съмнение за използване на картата по начин, който противоречи на правилата на настоящите условия или на програма/промоция на ЛУКОЙЛ, или за друго нерегламентирано действие.
- При участие в промоционални игри и томболи с печалби притежанието на карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“, печелеща награда, се удостоверява чрез сверяване на нейния номер и данните, въведени при нейната регистрация – име, фамилия, телефонен номер, рождена дата.
- Отговорността за верността на въведените при регистрацията данни е изцяло на лицето, регистриращо картата.
- „ЛУКОЙЛ България” ЕООД не носи отговорност за евентуални неоторизирани действия с карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“, в случай, че такава карта е загубена/открадната или използвана от трето лице, но не е била блокирана по сигнал на участника (титуляр на Картата).
- „ЛУКОЙЛ България” ЕООД си запазва правото да деактивира картата „ЛУКОЙЛ-Клуб“ при липса на операции в продължение на 24 месеца, считано от датата на последната покупка.
- Участникът може по всяко време самостоятелно да се дерегистрира картата „ЛУКОЙЛ-Клуб чрез попълване на електронна форма на сайта club.lukoil.bg.За дерегистрацията се изисква посочване от Участника номер на карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“, мобилен номер в България, на който получава SMS с уникален код.В случай на деактивиране на карта, всички лични данни, предоставени от лицето при регистрацията на Карта, автоматично се заличават от системата на ЛУКОЙЛ в течение срок от 7 дни от момента изращтане на уникален код.След дерегстрацията Участникът губи право на исползването на предимста на картата „ЛУКОЙЛ-Клуб“.
- В процеса на регистрация и активиране на картата, лицето се съгласява с условията за ползване на карти „ЛУКОЙЛ-Клуб“ и със събирането и обработването на личните му данни в електронната база на ЛУКОЙЛ.
- Събирането и обработването на личните данни се извършва с цел осигуряване на идентификация и осъществяване на контакт с лицето с оглед връчването/ползването от лицето на награди, бонус точки и други подобни, както и за предотвратяване и разкриване на евентуални измами или злоупотреби.

„ЛУКОЙЛ-България” ЕООД едностранно определя условията за ползването на карти „ЛУКОЙЛ-Клуб“, включително, но не само прекратява действието на картите, определя и изменя размера на предоставените отстъпки при покупки, премахва отстъпките или ги заменя с друга система за премиране, включва картите в последващи промоции, определя допълнителни ползи или бонуси от ползването на картите и т.н.

Всички последващи томболи, промоции и специални предложения на Организатора ще се отнасят за картите „ЛУКОЙЛ-Клуб“.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИ

- „ЛУКОЙЛ-България” ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. (GDPR). Личните данни на Участници се обработват в съответствие с въпросните нормативни актове.
- Като администратор на лични данни, „ЛУКОЙЛ-България” ЕООД осигурява необходимите организационни и технически мерки за защитата на личните данни, предоставени от Участниците.
- Организаторът може да предостави лични данни на притежателят на карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“ на трети лица единствено при наличие на съгласие на Участника или друго валидно правно основание по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.
- Като администратор на лични данни, „ЛУКОЙЛ-България” ЕООД прилага необходимите организационни и технически мерки за защитата на личните данни, предоставени от лицата, регистрирали карта „ЛУКОЙЛ-Клуб“.Този уебсайт използва "бисквитки" за подобряване на услугата.
Политика за бисквитките

Съгласен съм