За картата „ЛУКОЙЛ Клуб“

Lukoil Card

Скъпи притежатели на карта „ЛУКОЙЛ Клуб“,

с вашата карта не само получавате специални отстъпки винаги, когато зареждате на бензиностанции ЛУКОЙЛ, но и бонус точки, както и възможност да участвате в редица периодично организирани промоции, томболи и игри.

Вашата клубна карта „ЛУКОЙЛ Клуб“ е персонална и се издава на физически лица. 

Карта „ЛУКОЙЛ Клуб“ можете да си направите в няколко лесни стъпки в безплатното ни мобилно приложение LUKOIL Club Bulgaria

Ето и кратка инструкция как да си направите електронна карта „ЛУКОЙЛ Клуб“, която да е винаги с вас:

Как да създадете електронна карта

Може да създадете БЕЗПЛАТНО електронна карта ЛУКОЙЛ Клуб в мобилното ни приложение или да закупите карта пластика в обектите от веригата ЛУКОЙЛ на стойност 2 лева (ако е в наличност).

Картата се предоставя в неактивен вид и не е валидна преди нейната регистрация.

Регистрирайте и активирайте своята карта „ЛУКОЙЛ клуб“ по един от следните начини:

  • На интернет сайт club.lukoil.bg

  • Във всяка от бензиностанциите на веригата ЛУКОЙЛ

  • По телефона на Гореща линия 0 800 20 220

Всяко лице има право да притежава само една карта „„ЛУКОЙЛ Клуб“” на свое име и мобилен телефон. За избягване на съмнение, на един мобилен телефон може да бъде регистрирана само една карта „ЛУКОЙЛ Клуб” и системата няма да допуска последваща регистрация при съвпадение с номер на мобилен телефон, който е вписан при регистрацията на предходна карта „ЛУКОЙЛ клуб”К

В случай на възникване на въпроси и трудности, свързани с регистрацията на карта „ЛУКОЙЛ Клуб“ или получаването на SMS c уникалния код за завършване на процеса по регистрация и активиране на картата, участникът трябва да се свърже с безплатния телефон за обслужване на клиенти: 0 800 20 220. Всички позвънявания на телефона за обслужване на клиенти са безплатни за участниците в Програмата.

Вашата клубна карта важи за неограничено количество заредено гориво или закупени стоки от магазините на бензиностанции ЛУКОЙЛ. Следете информацията за предстоящи и текущи промоции в мобилното приложение, club.lukoil.bg или на място в бензиностанции ЛУКОЙЛ.

ВНИМАНИЕ! 
Молим Ви за точно и коректно попълване на регистрационната форма. В случай на некоректно попълнени данни притежателят на картата няма да може да получи спечелените награди.

Участникът в Програмата се идентифицира по имената и номера на мобилния телефон, посочени от участника в регистрационната форма, както и чрез номера на картата „ЛУКОЙЛ клуб”, изписан върху нея.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА „ЛУКОЙЛ клуб“:

Картата „ЛУКОЙЛ Клуб“ може да се използва едновременно с банкова карта за безкасово разплащане и при плащане в брой.

Картата „ЛУКОЙЛ Клуб“ дава на своите притежатели следните предимства:

- Специални условия за покупки на всички видове горива на бензиностанции ЛУКОЙЛ.
- Натрупване на бонус точки по нея при закупуване на горива и стоки и изразходването им в мини-маркетите на бензиностанции ЛУКОЙЛ.
- Възможност за участие в промоции на партньори на ЛУКОЙЛ.
- При закупуване на горива и/ или стоки от бензиностанции ЛУКОЙЛ предоставете картата си „ЛУКОЙЛ Клуб“ на касиера на обекта, преди да платите закупените горива и/ или стоки.
- Карта, използвана на даден обект, не е активна в продължение на 12 часа на същата бензиностанция за покупка на горива, забраната не важи за стоки и услуги в магазина. Ако се налага да заредите в този период, можете да го направите на всяка друга бензиностанция от веригата ЛУКОЙЛ в цялата страна.
- При загубена/ открадната карта клиентът може да заяви блокиране на картата на ГОРЕЩАТА ЛИНИЯ на ЛУКОЙЛ на телефон 0800 20 220. За да се пристъпи към блокиране на картата, клиентът трябва да съобщи името и телефонния номер, въведени при регистрацията на картата.
- В случай на регистрация и активация на нова карта „ЛУКОЙЛ Клуб“, старата карта се деактивира. Неактивна стара карта не може да бъде възстановена.
- ЛУКОЙЛ има право да откаже да издаде карта, да деактивира карта, да блокира карта или да налага лимити или други ограничения, в случай на откриване на факти или при основателно съмнение за използване на картата по начин, който противоречи на правилата на настоящите условия или на програма/промоция на ЛУКОЙЛ, или за друго нерегламентирано действие.
- При участие в промоционални игри и томболи с печалби притежанието на карта „ЛУКОЙЛ Клуб“, печелеща награда, се удостоверява чрез сверяване на нейния номер и данните, въведени при нейната регистрация – име, фамилия, телефонен номер, рождена дата.
- Отговорността за верността на въведените при регистрацията данни е изцяло на лицето, регистриращо картата.
- „ЛУКОЙЛ България” ЕООД не носи отговорност за евентуални неоторизирани действия с карта „ЛУКОЙЛ Клуб“, в случай, че такава карта е загубена/ открадната или използвана от трето лице, но не е била блокирана по сигнал на участника (титуляр на Картата).
- „ЛУКОЙЛ България” ЕООД си запазва правото да деактивира картата „ЛУКОЙЛ Клуб“ при липса на операции в продължение на 24 месеца, считано от датата на последната покупка.
- Участникът може по всяко време самостоятелно да дерегистрира картата „ЛУКОЙЛ Клуб” чрез попълване на електронна форма на сайта club.lukoil.bg. За дерегистрацията се изисква посочване от Участника номер на карта „ЛУКОЙЛ Клуб“, мобилен номер в България, на който получава SMS с уникален код. В случай на деактивиране на карта, всички лични данни, предоставени от лицето при регистрацията на Карта, автоматично се заличават от системата на ЛУКОЙЛ в течение срок от 7 дни от момента изращтане на уникален код. След дерегстрацията Участникът губи право на използването на предимста на картата „ЛУКОЙЛ Клуб“.
- В процеса на регистрация и активиране на картата, лицето се съгласява с условията за ползване на карти „ЛУКОЙЛ Клуб“ и със събирането и обработването на личните му данни в електронната база на ЛУКОЙЛ.
- Събирането и обработването на личните данни се извършва с цел осигуряване на идентификация и осъществяване на контакт с лицето с оглед връчването/ ползването от лицето на награди, бонус точки и други подобни, както и за предотвратяване и разкриване на евентуални измами или злоупотреби.

„ЛУКОЙЛ-България” ЕООД едностранно определя условията за ползването на карти „ЛУКОЙЛ Клуб“, включително, но не само прекратява действието на картите, определя и изменя размера на предоставените отстъпки при покупки, премахва отстъпките или ги заменя с друга система за премиране, включва картите в последващи промоции, определя допълнителни ползи или бонуси от ползването на картите и т.н.

Всички последващи томболи, промоции и специални предложения на Организатора ще се отнасят за картите „ЛУКОЙЛ Клуб“.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИ

- „ЛУКОЙЛ България” ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. (GDPR). Личните данни на Участници се обработват в съответствие с въпросните нормативни актове.
- Като администратор на лични данни, „ЛУКОЙЛ България” ЕООД осигурява необходимите организационни и технически мерки за защитата на личните данни, предоставени от Участниците.
- Организаторът може да предостави лични данни на притежателят на карта „ЛУКОЙЛ клуб“ на трети лица единствено при наличие на съгласие на Участника или друго валидно правно основание по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.
- Като администратор на лични данни, „ЛУКОЙЛ България” ЕООД прилага необходимите организационни и технически мерки за защитата на личните данни, предоставени от лицата, регистрирали карта „ЛУКОЙЛ Клуб“.Този уебсайт използва "бисквитки" за подобряване на услугата.
Политика за бисквитките

Съгласен съм