ЛУКОЙЛ клуб представя Нощният ездач!

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

ТРОЙНО УСКОРЕНИЕ С ЛУКОЙЛ КЛУБ

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА                                

1.1. Промоционалната кампания под надслов „ТРОЙНО УСКОРЕНИЕ С ЛУКОЙЛ КЛУБ“(„Промоцията“/“Кампанията“) се организира и провежда от „ЛУКОЙЛ-България“ ЕООД, гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ №42 („Организатор“). Участниците в Кампанията, посочени в раздел 5, в Промоцията са длъжни да спазват условията на изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални правила“).

1.2. Тази официални правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на интернет страницата на Организатора на следните адрес club.lukoil.bg, както и в обектите от веригата „ЛУКОЙЛ“.

1.3. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на интернет адрес: club.lukoil.bg. 

1.4. Участниците в Кампанията са обвързани с описаните тук Официални правила и се съгласяват да спазват нейните условия и срокове.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

2.1. Промоцията се организира и провежда в участващите бензиностанции от веригата „ЛУКОЙЛ“ на територията на Република България. Списък с безниностанциите, които не участват ще бъде обаявен на интернет адрес club.lukoil.bg.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Кампанията е активна от 20/04/2022 г. до 30/06/2022 г. /включително/. Организаторът има неотменимо право да прекрати по своя преценка Кампанията по всяко време, обявявайки това по подходящ начин на бензиностанциите от веригата ЛУКОЙЛ в страната, както и на интернет адрес club.lukoil.bg, включително и в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на обстоятелства, представляващи „непреодолима сила“ или по други причини. Организаторът също така има неотменимо право да продължи Промоцията при същите или други условия, след изтичане на посочения по-горе период.

 

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ АРТИКУЛИ

4.1. Участващите търговски артикули са наличните горива бензин от всички видове, дизел от всички видове, газ и стоки от мини-маркетите (без цигари, винетки и лотарийни билети) на веригата бензиностанции ЛУКОЙЛ.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

5.1. ЛОВЕЦЪТ

Кампанията е валидна от 20.04.22 г. до 30.06.22 г. във всички бензиностанции ЛУКОЙЛ. При зареждане на минимум 30 л гориво (всички видове без метан) се начисляват допълнително промо бонус точки, равни на зареденото количество х3. Максимално количество за еднократно зареждане 90 л. При еднократно зареждане над 90 л се прилагат само стандартните условия по програмата ЛУКОЙЛ клуб.

Промо бонус точките, натрупани през април и май, са валидни до 30.06.22 г. Промо бонус точките, натрупани през месец юни, са валидни до 31.07.22 г. След изтичане на валидността неизползваните промо бонус точки се анулират. Бонус точките по основната програма ЛУКОЙЛ клуб се начисляват според нивото на клиента и са с валидност съгласно общите условия на програмата. В кампанията не участват фирмени карти с отложено плащане, карти на пенсионни дружества и карти по партньорски програми.

5.2. ЦАРЯТ НА ПЪТЯ

Кампанията е валидна от 20.04.22 г. до 30.06.22 г. в участващите бензиностанции ЛУКОЙЛ. Списъкът с участващите бензиностанции е обявен на: club.lukoil.bg. При зареждане на минимум 30 л ЕКТО горива се начисляват допълнително промо бонус точки, равни на зареденето количество х3. Максимално количество за еднократно зареждане 90 л. При еднократно зареждане над 90 л се прилагат само стандартните условия по програмата ЛУКОЙЛ клуб. При покупка заедно с горивото на продукти от магазина (без цигари, винетки и лотарийни билети), се начисляват *промо бонус точки, както следва: от 5 лв. до 9,99 лв. = 100 промо точки; от 10 лв. до 14,99 лв. = 250 промо точки; от 15 лв. до 19,99 лв. = 500 промо точки; от 20 лв. до 24,99 лв. = 750 промо точки; над 25 лв. = 1000 промо точки. Промо бонус точките, натрупани през април и май, са валидни до 30.06.22 г. Промо бонус точките, натрупани през юни, са валидни до 31.07.22 г. След изтичане на валидността неизползваните промо бонус точки се анулират. Бонус точките по основната програма ЛУКОЙЛ клуб се начисляват според нивото на клиента и са с валидност съгласно общите условия на програмата. В кампанията не участват фирмени карти с отложено плащане, карти на пенсионни дружества и карти по партньорски програми.

 

5.3. НОЩНИЯТ ЕЗДАЧ

Кампанията е валидна от 20.04.22 г. до 30.06.22 г. във всички бензиностанции ЛУКОЙЛ с изключение на обекти с нощен режим, в които няма персонал за зареждане на газ. При зареждане на минимум 25 л газ между 19 ч. и 7 ч. се начислява допълнителна отстъпка от 2 ст./л. Бонус точките по основната програма ЛУКОЙЛ клуб се начисляват според нивото на клиента и са с валидност съгласно общите условия на програмата. В кампанията не участват фирмени карти с отложено плащане, карти на пенсионни дружества и карти по партньорски програми.

 

РАЗДЕЛ 6. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИ

 

Организаторът на промоцията е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. (GDPR). Личните данни на Участници в програмата се обработват в съответствие с въпросните нормативни актове и с правилата на Организатора за защита на личните данни, налични на адрес: https://www.lukoil.bg/bg/About/Privacy.

 

Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на интернет адрес club.lukoil.bg, на бензиностанциите ЛУКОЙЛ и на Горещата линия на ЛУКОЙЛ 0800 20 220 за периода на Промоцията., чрез формата за контакт на уебсайта на компанията или на e-mail: office@lukoil.bg

Участвайки в тази Кампания, участниците декларират, че са запознати с настоящите Официални правила..

Този уебсайт използва "бисквитки" за подобряване на услугата.
Политика за бисквитките

Съгласен съм